logo
Ill: Birgitte Ahlmann, 2017.

Hvad laver præsten? (1.-3. kl.)

Hvad laver præsten? er et lille tværfagligt projekt, der tager udgangspunkt i fagene kristendomskundskab og det timeløse fag Uddannelse og job. Eleverne skal besøge præsten og får sammen med denne en rundgang i kirkerummet, hvor de hører, hvad præstens arbejde går ud på i dette rum. Projektet giver eleverne et grundlæggende vokabular i forhold til kirkens indretning og ritualerne. Eleverne får hver en elevbog med hjem, som de kan arbejde videre i på klassen. 

Projektet kan afvikles på 2-5 lektioner og rummer følgende:

1. Kirkebesøg
2. Kort lærervejledning, Power point til vægordbog (sendes digitalt)
3. Elevbog (udleveres ved kirkebesøget)


 

 

Fra sans til samling (5.-7.kl.)

J. F. Willumsen, Selvportræt i malerbluse, 1933, J. F. Willumsens Museum.

Fra sans til samling er et tværfagligt identitetsprojekt i et spændende samarbejde mellem Willumsens Museum og de folkekirkelige skoletjenester i Frederikssund og Frederiksværk. 

Eleverne skal arbejde med projektets hovedtese, at samle er altid også at samle sig selv. Det, vi samler,  skaber billeder os selv. Vi samler alle på små og store ting - og ikke mindst alle vores billedsamlinger viser, hvem vi er eller ønsker at være på de sociale medier. Eleverne skal både analysere kendtes og egne profiler på de sociale medier, de skal reflektere over, hvem de er i egne øjne og andres øjne - hvordan de drømmer om at være og hvilke vilkår for vores identitet, vi ikke selv kan ændre på som fx. køn, alder, fødested,  søskende, modersmål etc. 

 Projektet kickstarter med en omvisning i Willumsens autentiske kunstnersamling af ikoner, kunst og genstande samt hans forskellige selvportrætter. Dernæst skal eleverne lave deres egne alternative selvportrætter inspireret af Willumsen i en kunstnerworkshop.

Læse mere om projektets forskellige elementer, mål og formål her!
Ekstra tilmeldinger  - skriv snarest til: mette(at)fsfp.dk 

Projektet indeholder:

1. Omvisning og kunstnerworkshop på Willumsens Museum
2. Læreroplæg, power point, digtet "Ukend dig selv" af Morten Søndergaard


 

 

Gamle samling, Willumsens Museum.

NYHEDER

NY ÅRSPLAN 2017/2018 her!

Reformations-projekt 2017
Læs om projektet hér! 
Se trailer til reformationsprojektet hér.  

1/2: Lærerkursus: Det hellige
v/ Tina Drigsdahl. Læs mere her
Tid: 14.00-16.00
Sted: Ølsted Kirke

14/3: Lærerkursus: Fra sans til samling
v/ Ingrid Ank.
Tid: kl. 14.00-16.30
Sted: Willumsens Museum

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK