logo

Mod på livet?

Projektet Mod på livet handler om at turde leve og være ”styrmand” i sit eget liv – og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på.

Eleverne introduceres til modet som en balancegang mellem fejhed på den ene side og overmod på den anden side. Herefter arbejder eleverne med afsæt i litterære og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg og glæde. 

Eleverne præsenterer deres etiske dilemmaer for hinanden ved hjælp af teaterformen Forum Teater. Læreren fungerer undervejs som en facilitator, der inddrager publikum (resten af klassen) til at hjælpe med at udrede de konflikter, som dilemmaerne i stykkerne fremviser. 

På den måde bliver selve arbejdsformen en øvelse i at tage ansvar, handle, finde muligheder, tænke årsager og virkninger – forstå andre og blive opmærksom på egne fordomme 

Alle workshops med professionel instruktør fra Edison er bookede, men det er muligt at køre forløbet på egen hånd. materialer kan bestilles på mette(at)fsfp.dk  


 

 

Kan man forstå med kroppen?

Kan man gennem bevægelse udfolde den faglige læring om centrale begreber i kristendoms-undervisningen? Eleverne skal i dette projekt sætte bevægelser på nogle af de begreber, de ifølge Fælles Mål skal kende for at vide, hvad kristendom er. Projektet tager udgangspunkt i begrebet dom og relaterer dette til andre begreber som tilgivelse og nåde.

Til projektet er optaget en række instruktions-videoer med dansere, der viser konkrete øvelser. Bevægelserne er hentet fra cirkeldans og kreativ dans. De viser, hvordan man via kroppen kan udtrykke sin forståelse af begreber – specifikt begrebet dom. Eleverne skal desuden arbejde med tekster og kunstbilleder. Afslutningsvist besøger klassen den lokale kirke, hvor de hører, hvordan domsbegrebet forstås og håndteres i kirkens rum og ritualer. 

Alle workshops med professionel danser er bookede. Man kan køre projektet på egen hånd. Bestil uv-materiale på mette(at)fsfp.dk 


 

 

NYHEDER

Årsplan 2015/2016 

1/3: Lærerkursus: 

Mod og Astrid Lindgren
v/ Jens Andersen og Per S. Jørgensen

2/3: Lærerkursus 
v/ Jens Andersen og Per S. Jørgensen

3/3: Lærerkursus
v/ Jens Andersen og Per S. Jørgensen 

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK