logo

Hvordan lyder Bibelen? (5.-6. kl.)

I projektet skal eleverne læse Bibelen med ørerne, dvs. forestille sig fortællingernes lydspor. forløbet indledes i den lokale kirke, hvor eleverne lytter til to orgelstykker og afkoder stemning og forløb i musikken. på klassen lavers den omvendte øvelse; her skal eleverne analysere en bibeltekst og omsætte den til en lydfortælling i et computerprogram. 

Kirkebesøget foregår i Søborg Kirke i uge 5 og 6.  


 

 

Frihed til hvad? (7.-9. kl.)

I anledning af Danmarks befrielse og Auschwitz-dagen den 27. januar, hvor temaet er frihed, udbyder de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland et forløb, som lader eleverne filosofere over begrebet frihed: Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget?

Udgangspunktet er elevernes indledende arbejde med en række øjenvidneberetninger fra oplevelser i koncentrationslejre.

Eleverne præsenteres for en række idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, der sætter dem i stand til ud fra samtalekort/billedkort at reflektere over, hvad frihed betyder for dem. 
Billedkortene udleveres under kirkebesøget, eller efter aftale med skoletjenesten. 

Til projektet er udviklet en hjemmeside med små film og en aktuel billedmateriale.  

 

 

 

 

 


 

 

Ansigt til ansigt (1.-3.kl.)

Det tværfaglige projektet Ansigt til ansigt handler om etik og identitet og sætter fokus på det at blive set og se den anden. Eleverne skal arbejde med konkrete aflæsninger af andres ansigter og diskutere, hvordan man kan reagere og handle på forskellige ansigtsudtryk. I forløbet indgår portrætter og selvportrætter, som eleverne også skal aflæse for stemning og humør. Undervejs tegner eleverne hinanden og afslutningsvis laver de såvel et selvportræt.

Som en del af projektet tilbydes  en spændende dramaworkshop med gæstelærer. 


 

 

Ordapotek - poetisk leg med kristne grundbegreber (4.-6. kl.)

ill. Birgitte Ahlmann, 2014.

I et legende og poetisk projekt skal eleverne ved hjælp af ord, digte og genstande filosofere sig ind i de kristne grundbegreber , som man ifølge Fælles Mål (FFM) skal have kendskab til for at vide, hvad kristendom er. 

Projektet er inspireret af Morgen Søndergaards Ordapotek, og de begreber, som eleverne skal tage livtag med, filosofere over, folde ud og komme i æsker er: skabelse, frelse, Guds rige, evigt liv, kærlighed, næsten, tro, håb, dom, synd, skyld, næsten, barmhjertighed, nåde, tvivl, og tilgivelse. ER der bivikninger ved frelsen?  Hvordan dosseres kærlighed? etc. 

Til projektet hører æsker til hver elev og indlægssedler til hvert begreb, et læreroplæg og en lille ordbog med hhv. et poetisk og et teologisk opslag for hvert begreb.  

 

 


 

 

NYHEDER

Årsplan 2014/2015

22/11: Skoletjenesten flytter adresse til:
Gilbjergskolen, Blistrup
Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted

26/1: Holocaustforedrag
Bjørnehøjskolen 

27/1: Holocaustforedrag
Nordstjerneskolen

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK