logo

Mod med mere (1.-3. kl.)

Er det modigt at slås? eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er det noget, man får? gennem Lindgrens fortællinger Suser min lind, synger min nattergal og Pippi Langstrømpe samt bibelfortællingerne om David og Goliat (GT) samt Zakæus (NT) bliver eleverne i dette projekt præsenteret for begreberne mod og livsmod. Det er projektets mål, at eleverne lærer at skelne mellem de to begreber og de forskellige måder, mod og livsmod kommer til udtrk på i hverdagen, litteraturen og i kristendommen. 

Projektet starter med en lille film med børn, der fortæller , hvad de mener, mod og livsmod er. 

Projektet indeholder:
1. Læreroplæg/elevopg./spil.
2. Minifilm.
3. Kirkebesøg. 


 

 

Lindgren, livsmod og leg (4.-6.kl.)

Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod. samtidig er hendes fortællinger kendt af de fleste børn. Projektet kombinerer en mii-forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger - bl.a. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg af kendte bibelske fortællinger. Projektet formidles hovedsageligt til eleverne gennem leg. 

Projektet indeholder:
1. Læreroplæg/elevopgaver/spil.


 

 

Kan man forstå med kroppen?

Kan man gennem bevægelse udfolde den faglige læring om centrale begreber i kristendoms-undervisningen? Eleverne skal i dette projekt sætte bevægelser på nogle af de begreber, de ifølge Fælles Mål skal kende for at vide, hvad kristendom er. Projektet tager udgangspunkt i begrebet dom og relaterer dette til andre begreber som tilgivelse og nåde.

Til projektet er optaget en række instruktions-videoer med dansere, der viser konkrete øvelser. Bevægelserne er hentet fra cirkeldans og kreativ dans. De viser, hvordan man via kroppen kan udtrykke sin forståelse af begreber – specifikt begrebet dom. Eleverne skal desuden arbejde med tekster og kunstbilleder. Afslutningsvist besøger klassen den lokale kirke, hvor de hører, hvordan domsbegrebet forstås og håndteres i kirkens rum og ritualer. 

Alle workshops med professionel danser er bookede. Man kan køre projektet på egen hånd. Bestil uv-materiale på mette(at)fsfp.dk 


 

 

NYHEDER

NY ÅRSPLAN 2016/2017

Hvad skal vi med skolen?
Debataften om dannelse i Halsnæs 
Se klip på TV Lorry
Læs Halsnæs Avis
Læs Kristelig Dagblad

13/9: Religionernes dag:
om guddommelighed ...

27/10 Lærerkursus
Religion og bevægelse, Melby

27/1  2017: Auschwitzdag 
Foredrag i Gilleleje Kirke (7-10 kl.)
v/ Ulla Skorstensgaard

Lydspor indstillet til pris af UVM

Omtale af Lydsproi Folkeskolen

Reformations-projekt 2017
læs om projektet hér! 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK