logo

Bjerget - mellem himmel og jord (5.-6. kl.)

Bjerget er som både fænomen og symbol udspændt mellem himmel og jord - og fungerer på tværs af religion og kunst som mødested mellem guder og mennesker. I projektet arbejder eleverne både konkret, æstetisk og symbolsk med fire forskellige tilgange til bjerget: bjergbestigeren, kunstneren, religions-historikeren og videnskabsmanden. Eleverne kommer gennem undervisningsforløbet til at kende de vigtigste bjergfortællinger i Bibelen, som fx. Åbenbaringen på Sinaj, Bjergprædikenen, Fristelsen, Forklarelsen og korsfæstelsen. Til projektet er lavet en illustrativ plakat, der viser de mange bjergfortællinger og deres sammenhænge. 

Alle klasser tilbydes et besøg på Willumens Museum, hvor de får en omvisning i særudstillingen Naturmøder og efterfølgende deltager i en kunstnerstyret workshop.  


 

 

Lydspor - Leg med lyd i bibelske fortællinger (1.-3. KL.)

Hvordan udtrykker orgelmusik følelser og stemninger?  Og hvordan kan man selv lave en historie der fortælles gennem lyde og musik? Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor eleverne sammen med præsten og organisten lytter sig ind i musikken og tolker stemninger af sorg og glæde, melankoli og eufori. På skolen fordyber eleverne sig derefter i 5 udvalgte Bibelfortællinger, der handler om grundlæggende tilværelses-spørgsmål.

Afslutningsvist laver eleverne deres egen lydfortælling ved at sample lydeffekter og musikstumper fra en ny-udviklet it-platform. 

Se en smagsprøve på den tilhørende animationsfilm her!

Projektet indeholder:

1. Læreroplæg/elevopgaver/lydsang
2. Animationsfilm
3. Kirkebesøg med orgelmusik
4- IT-platform
5. Lærerkursus (læs mere her!)

Projektet udbydes af landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. 
Tilmelding: 1. september!

 


 

 

Skabelse og undergang - et myteprojekt (4.-6. KL)

Joachim Skovgaard: Kristus i de dødes rige. SMK.

Projektet handler om temaerne skabelse og undergang i egyptiske, nordiske og jødisk-kristne myter. Gennem arbejdet med de tre mytespor bliver elverne fortrolige med mytegenren og med de to temaer. Det overordnede formål med projektet er at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen. 

Projektet starter med en omvisning i den egyptiske samling på Glyptoteket, og undervejs i forløbet besøger klassen den lokale kirke, hvor de bliver introduceret til temaerne skabelse og undergang, der i kristendommen har et ekstra led, nemlig den kristne treklang af: liv, død og ny begyndelse. Denne treklang formidles gennem en billedserier over Jesu liv, død og opstandelse. 

Projektet indeholder:

1. Læreroplæg/elevopgaver/lydfiler
2. Tegneserier med de tre myter (3 hæfter til hver elev)
3.  Besøg på Ny Carlsberg Glyptotek
4. Kirkebesøg


 

 

NYHEDER

Årsplan 2015/2016 

24/11: Lærerkursus
Forum Teater, Edison KBH

26/11: Lærerkursus 
Forum Teater, Edison KBH

1/3: Lærerkursus: 
Mod og Astrid Lindgren
v/ Jens Andersen og Per S. Jørgensen

2/3: Lærerkursus 
v/ Jens Andersen og Per S. Jørgensen

3/3: Lærerkursus
v/ Jens Andersen og Per S. Jørgensen 

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK