logo

Håndtegn (4.-6. kl.)

Projektet Håndtegn handler om håndens symbolske betydning i kunst, kultur og religion. Eleverne skal arbejde med håndtegn, som de kommer til udtryk i forskellige religioner og i hverdagen. De skal undersøge håndtrykket gennem forskellige dramaøvelser, afkode digitale håndtegn, fordybe sig i hånden som gudssymbol i udvalgte billeder, reflektere over Løgstrups pointe om, at vi som mennesker altid holder noget af den Andens liv i vores hænder, snuse til tegnssprog og selv finde på håndtegn for centrale kristne grundbegreber. 

Det er projektets formål, at eleverne kommer omkring håndens symbolik på tværs af religioner og får en forståelse af håndsprogets hverdagslige retorik, etik og ritualisering. Hver elev afslutter forløbet med at fremstille en religionsfaglig håndbog over håndens religiøse og profane betydninger. 

Projektet indeholder

1. Læreroplæg/elevopgaver.
2. Håndbog (klassesæt)
3. Kirkebesøg 

 To klassesæt tilbage - tilmelding: mette(at)fsfp.dk 


 

 

Helgi Daner (4.-6. kl.)

Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af fortællingen.  

 

Projektet indeholder

1. Læreroplæg/elevopgaver
2. Klassesæt af Holger Daner

 


 

 

Hvad vil det sige at være menneske? (1.-3. kl.)

Camilla Kuhn, 2015.

Hvad er et menneske? hvem er jeg, og hvem er du?

Hvad skiller os, og hvad bringer os sammen igen? I projektet skrælles mennesket billedligt talt som et løg, så eleverne både lærer om den fysiske krop og følelser og om de åndelige lag som fx tro, håb og drømme. Eleverne skal se Disney-filmen Inderst inde (2015) og arbejde med de 5 grundfølelser: glæde, tristhed, frygt, afsky, og vrede. De skal beskrive de fem følelsers måde at virke på, arbejde med hvordan håndteringen af egne følelser påvirker relationen til andre mennesker samt hvad relationen mellem følelser og tro er. 

Alle klasser tilbydes et førstehjælpskursus og et kirkebesøg, hvor de hører om næstekærlighed.

Hver elev laver undervejs i forløbet sin egen fagbog om menneskets fysiske, følelsesmæssige og åndelige lag og slutter forløbet med at producere sin egen personligheds-ø i billedkunst. 

Projektet tager udgangspunkt i livsfilosofien og etikken grundspørgsmål om hvad et menneske er - og hvordan det gode liv leves. Læs formål, relation til FFM og læringsmål her. 

Til projektet hører:

1. Læreroplæg, film, fortrykte fagbøger (klassesæt), power point. 
2. Kirkebesøg (om næstekærlighed)
3. Førstehjælpskursus (på skolen)


Tilmelding: mette(at)fsfp.dk eller på www.fsfp.dk  


 

 

NYHEDER

NY ÅRSPLAN 2017/2018 her!

Reformations-projekt 2017
læs om projektet hér! 
Se trailer til reformationsprojektet hér

31/8 2017: Religionernes Dag/ Luther og reformationen 
Tid: kl. 9-16.
Sted: Campus Carlsberg, KBH. 

28/9 2017: Lærerkursus - "Filosofi med børn"
Tid: kl 14-16
Sted: Ny Carlsberg GLyptoteket, Dantes Plads, KBH.  

23/11 2017: Lærerkursus Religionsfrihed
Tid: 12.30-16
Sted: FN-Byen, Marmorvej 51, 2100 KBH Ø 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK