logo

Set eller overset (4.-6. kl.)

Caravaggio: Narcissus, 1597-99.

Kom og hør myten om den smukke Narcissus, der kun elskede sig selv, i de smukke omgivelser på Tegners Museum i Dronningmølle. Skuespiller og fortæller Jesper Lacour nyfortolker Ovids digt om den unge dreng, der afviser nymfen Ekko og forelsker sig i sit eget spejlbillede.

Narcissus er billedet på et indkroget og selvoptaget menneske - helt modsat projektet modfortælling om Zakæus, der oplever at blive set og anerkendt af Jesus. Hvor Narcissus visner bort og mister livet ved kun at se sig selv, der oplever Zakæus at få livet, da han bliver set.

Projektet handler om anerkendelsens vigtighed og relationers betydning for det gode liv, fællesskab og identitet.

Tilmelding snarest på mette(at)fsfp.dk 

 

 

 


 

 

Bud på Gud (1.-3. kl.)

Det vrimler med forestilling om Gud. I projektet bliver eleverne præsenteret for 10 forskellige bud på Gud samt en række kunstbilleder af, hvordan man i kunsten har tolket og vist det guddommelige.

I arbejdet med gudsforestillinger kommer man også ind på at tale om livet og livsværdier i det hele taget. Den forestilling, man kan have om det hellige, fortæller i høj grad noget om ens tilgang til livet og det, man finder værdifuldt.

Tilmelding: 1. september til mette(at)fsfp.dk eller på www.fsfp.dk 

 

 


 

 

Med ryggen til verden (7.-10. kl.)

Michael Kvium: Bitter Fruit. 2010.

Kunstneren Michael Kvium kredser i sine malerier om den menneskelige eksistens og tilværelsens grundvilkår. Hans figurer er ofte nøgne, deforme, anonyme og androgyne skikkelser, der først og fremmest trækker menneskets vrangsider frem. Disse skikkelser kan man læse som visuelle tolkninger af kristendommens (Luthers) begreb om det indkrogede menneske, der hele tiden kommer til at vende ryggen til Gud og til næsten. 

Det er projektet formål, at eleverne gennem en bevægelsesorienteret, billedanalytisk og filosofisk tilgang til begreberne det indkrogede, synd og frelse kan forholde sig til fordele og ulemper ved hhv. syndsbevidsthed og en guddommelig tro på sig selv og sammenligne disse forskellige måder at leve livet på . Tilmeldingsfrist til projektet: 1. september. 

Der udbydes et spændende lærerkursus den 27. oktober, på Frederiksværk skole, Melby, hvor man kan hente inspiration og forberede sig til forløbet. Kurset afvikles af underviser Morten Anderson (Oure).
Læs mere her!

Obs: Tilmelding til lærerkurset: 24. juni 2016 til mette(at)fsfp.dk eller på www.fsfp.dk 

 

 


 

 

NYHEDER

NY ÅRSPLAN 2016/2017

Hvad skal vi med skolen?
Debataften om dannelse i Halsnæs 
Se klip på TV Lorry
Læs Halsnæs Avis
Læs Kristelig Dagblad

13/9: Religionernes dag:
om guddommelighed ...

27/10 Lærerkursus
Religion og bevægelse, Melby

27/1  2017: Auschwitzdag 
Foredrag i Gilleleje Kirke (7-10 kl.)
v/ Ulla Skorstensgaard

Lydspor indstillet til pris af UVM

Omtale af Lydsproi Folkeskolen

Reformations-projekt 2017
læs om projektet hér! 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK