logo

Vand (1.-3. Kl)

Vand - er et projekt om betingelserne for og trusler mod liv.  Gennem dette tværfaglige projekt skal eleverne dels arbejde konkret og naturfagligt med vand og dets  tilstandsformer - dels med vandets symbolske betydning gennem forskellige kreative udtryk. 

 

 

Dit og mit - hvor går grænsen? (1.-3. kl.)

Projektet Dit og mit - hvor går grænsen? handler om hvad der sker, når man sætter grænser eller omvendt overskrider dem. Gennem en række kropslige øvelser - iscenesat af professionelle kampsports-instruktører - afdækkes grænserne for dit og mit. Igennem undervisnings-forløbet erhverver eleverne sig nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra smårapserier af hinandens viskelæder til det at have råderetten over sit eget værelse eller fx at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret. 

 

 

Bibelen og Reformationen

I projektet skal eleverne arbejde med reformationen, Luthers oversættelse af Bibelen og den nye bogtrykkerkunst. Alle klasser laver deres egen klassebibel, hvor hver elev bidrager med både en illustration og en genfortælling af en bibelfortælling. 

 

 

Midt mellem stjernerne (1.-3.Kl.)

Projektet midt mellem stjernerne skydes igang med stjernekiggeri. Efterfølgende arbejder eleverne med stjerner fra både en naturvidenskabelig og en kristendomsfaglig vinkel. fx hører eleverne om Nordstjernen, og hvordan den kan bruges til at finde vej, og om de Hellige tre konger, der også fulgte en stjerne. 

Undervejs i projektet arbejder eleverne kropsligt med fagord gennem fagter. 

Hvad laver præsten? (1.-3. Kl.)

Dette miniprojekt sætter fokus på præstens alsidige job, der rummer livets yderpunkter fra vugge til grav. Forløbet består f et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne skal se, hvordan kirken er indrettet og høre hvilke arbejdsopgaver, der knytter sig til døbefont, alter og prædikestol. De skal også høre om de to sakramenter - dåb og nadver - og have en forklaring på, hvorfor præsten hælder vand på dåbsbarnet. 

 

 

Lydspor (1-3. kl.)

Hvordan udtrykker et orgel følelser og stemninger? Projektet indledes med et kirkebesøg, hvor eleverne skal spore stemninger af sorg og glæde, melankoli og eufori i orgelmusikken. På skolen fordyber eleverne sig i 5 udvalgte Bibelfortællinger , der handler om grundlæggende tilværelses-spørgsmål. Til sidst laver eleverne deres egen lydfortælling med lydeffekter og musikstumper fra en ny-udviklet it-platform.

 

Skibet (1.-3.)

Hvorfor kaldes kirken et skib? Hvem er ombord, og hvor sejler det hen? Projektet tager udgangspunkt i billedet af livet som en sejlads fra vugge til grav. Kirkebesøget handler om ritualerne dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

 

 

Fra livstræ - juletræ (3.-4.)

I projektet skal eleverne arbejde med træet som livssymbol og symbol på det guddommelige i kristendommen såvel som i andre religioner. Eleverne læser legenden om livstræet og går på skattejagt i biblioteksskoven.

 

 

Mod med mere (1.-3. kl.)

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget, man har? Eller er det noget, man får? Gennem Lindgrens fortællinger Suser min lind, synger min nattergal og Pippi Langstrømpe samt bibelfortællingerne om David og Goliat samt Zakæus skal eleverne arbejde med begreberne mod og livsmod. 

Periode: april-juni 2016.

Ansigt til ansigt (1.-3.)

Et tværfagligt projekt om etik og identitet, der handler om at blive set og se den anden. Gennem udtryk som "at tabe ansigt" og "vende den anden kind til", dramaøvelser og ansigtets betydning i kunsten (ikoner, dødsmasker og portrætter) skal eleverne arbejde med konkrete aflæsninger af ansigtet og handlemåder.   

Klokken (1.-3. kl.)

Hvorfor har man klokker? Og hvem ringer de for? Og hvornår?
Projektet lader de mindste komme tæt på klokken i et lokalt kirkebesøg, hvor præsten g fortæller om dens funktion og betydning - og lader klokken ringe. 
Download lydfil til projektet her!

 

 

 

Drømmehaver (1.-3. kl.)

Drømmehaver er et projekt om døden, der handler om kirkegården som begravelsesplads og paradisbillede. Forløbet starter med et besøg på den lokale kirkegård, hvor eleverne hører om kirkegården som "de dødes have", om havens symboler, gravtyper, træer, blomster, dyreliv og traditioner. 

 

 

Gaven (2.-5. kl.)

Gaven er et tværfagligt projekt, der lægger en teologisk og antropologiske vinkel på gaven. Hvorfor giver vi gaver? Hvad betyder det at give og modtage gaver? Giver vi for mange i julen? Eller handler julen netop om overflod på alle planer - herunder også gaver? 

  

Lyset i mørket (2.-4. kl.)

Et tværfagligt juleprojekt, der fokuserer på de bibelske fortællinger, som knytter sig til julen. Ud fra en række kunstbilleder (power point) får eleverne overblik over fortællingerne og forløbet fra bebudelsen til flugten til Ægypten. Billederne giver en visuel og sanselig indgang til julen og lægger op til en snak om, hvorfor vi holder jul samt træet og gavernes betydning.   

 

 

Engle-stomp (3.-4. kl.)

Engle-stomp er et salmesangsprojekt, der gennem 4 salmer tematiserer engle og referer til såvel julens som påskens engle i Bibelen. I forløbet kommer eleverne til at arbejde med forskellige fremstillinger af engle i Bibelen, kunsten og i salmerne.  

 

 

NYHEDER

ÅRSPLAN 2022/2022  
kan downlades her 

6/10 : Flugten Gilleleje Kirke
En musikalsk fortælling 
v/ Henrik Goldschmidt mf.

25/26/28 Januar: AUSCHWITZDAG
Jødeforfølgelser gennem historien 
Foredrag for udskolingen 

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK