logo

Engelbert H og den sidste chance (4.-6. kl.)

I dette undervisningsforløb skal eleverne fordybe sig i Kim Fupz Aakesons bog Engelbert H og de bibelske tekster, der er billedromanens intertekstuelle reference - dvs. de gammeltestamentlig beretninger om Skabelsen, Syndfloden og ødelæggelsen af byerne Sodoma og Gomorra samt historien om profeten Jonas. 

At have noget på hjerte (4.-6. KL.)

Projektet At have noget på hjerte tager udgangspunkt i Paulus breve, og det, som Paulus havde på hjerte. 

Projektet fører eleverne igennem brevets kulturhistorie. De skal arbejde med tre temaer - Bibelske breve (det gode liv), krig og fred - og venskabs/kærlighedsbreve. 

I forløbet skal eleverne både analysere andres breve og selv prøve kræfter med brevgenren, de skal i forløbet lære, at et brev er privat - et helligt, intimt rum - der kun må åbnes af den, det er stilet til. 

 

 

 

Kan det hellige måles? (5.-6. Kl.)

Jerusalem er en kulturel smeltedigel, hvor religionerne lever og ånder side om side. Men det er også en by, hvor religion og vold ofte går hånd i hånd. Det hellige spiller en central rolle for både kristendommen, jødedommen og Islam - og disse tre byer kæmper indbyrdes om retten til Jerusalem.  

Projektet spørger til, hvad der er helligt og hvor helligt, det hellige er. 

RE: formation - teser, tro og tvivl (5.-6. kl.)

Projektet er landsnetværket af folkekirkelige skoletjenesters bidrag til fejring af reformations-jubilæet. Materialet er organiseret i fem temaer: verden i 1500 tallet, Luther og Bibelen, Bogtrykkerkunsten, Reformatione i DK og fællessang. 

Til projektet har rapperen Per Vers nyfortolket en Luthersalme - og Jesper La Cour har skrevet manuskript til et legende læseteater. 

Fra sans til samling (5.-7. Kl.)

Vi samler ikke kun tankerne - vi samler også os selv, når vi indretter os og vælger ting til vores hjem. Vi samler os selv og hinanden på nettet. 

Med udgangspunkt i Willumsens kunstsamling skal eleverne fordybe sig i etiske aspekter ved den måde, vi i dag kan væge at samle og dermed skabe os selv virtuelt og virkeligt. Hvordan virker det forskelligt på selvtillid og selvværd - og dermed også på vores identitet, når vi blandt andet "liker" eller undlader at "like" hinaden? Hvordan og hvorfor ser vores selvfortællinger ud, som de gør?

Lindgren, livsmod og leg (4.-6.kl.)

Projektet kombinerer en mini-forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger - bl.a. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg af kendte bibelske fortællinger. Projektet formidles hovedsageligt til eleverne gennem leg. 

 

 

Skabelse og undergang (4.-6. kl.)

Gennem tre små tegneserier bliver eleverne introduceret for begreberne skabelse og undergang i egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter. De tre mytespor skal gøre eleverne fortrolige med mytegenren, ligesom der arbejdes med både ligheder og forskelle mellem de tre religioners myter. Det overordnede formål med projektet er at give eleverne forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen. 

 

 

Bjerget (5.-6. kl.)

I religion, myter og riter er bjerget mødested mellem himmel og jord, guder og mennesker. I Bibelen foregår vigtige begivenheder ofte på et bjerg, og bjerget bliver stedet for åbenbaring, tro og tvivl, inkarnation, pagtslutninger, bøn og ofring. Projektet er et samarbejde med Willumsens Museum i Frederikssund.  

 

 

 

Fra livstræ-juletræ (3.-4. kl.)

I projektet skal eleverne arbejde med træet som livssymbol og symbol på det guddommelige i kristendommen såvel som i andre religioner. Eleverne læser legenden om livstræet og går på skattejagt i biblioteksskoven.

 

 

Livsmod og leg (4.-6.kl.)

Projektet kombinerer et mini-forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af Astrid Lindgrens fortællinger - bl.a. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Dertil skal eleverne arbejde med centrale bibelske fortællinger.     

Kan man forstå med kroppen? (4.-6.k.)

Projektet tager livtag med begrebet dom og undersøger, om man kan udfolde den faglige læring gennem bevægelse. Eleverne præsenteres i forløbet for en  kollektiv cirkeldans med fast koeografi og en moderne, individuel dans fokuseret på det ekspressive udtryk. I undervisningen indgår bibeltekster, kunstbilleder og instruktionsvideoer.  

 

 

"Ordapotek" (4.-6. kl.)

I et legende og poetiske projekt skal eleverne ved hjælp af ord, billeder og genstande filosofere sig ind i de kristne grundbegreber, som man ifølge fælles mål skal have kendskab til for at vide, hvad kristendom er. 

 

 

Hvordan lyder Bibelen? (5.-6. kl.)

I projektet skal eleverne læse Bibelen med ørerne, høre orgelmusik og selv lave en lydfortælling, hvor de både arbejder med reallyd og klassisk musik. Forløbet handler om lyd og betydning og kræver ingen forkundskaber i musik, men en musiklærer kan udbygge det musikfaglige indhold. 

 

 

Ind og ud af Biblen (5.-7. kl.)

Gennem et nyudviklet bræspil skal eleverne arbejde med 9 figurer, fortællinger og temaer, der er sivet fra andre kulturer og religioner ind i Bibelen og ud igen til andre hellige skrifter og kulturer. Afslutningsvis skal eleverne på jagt efter spillets temaer i den lokale kirke.    

 

 

De syv dødssynder på tallerkenen (5.-7. kl.)

Eleverne arbejder med de syv dødssynder som eksistentielle begreber og omsætter begreberne til kulinariske retter i madkundskab. Retterne bygges op over en ingrediens, som symboliserer den enkelte dødssynd. Præsten kommer på besøg, smager på dødssynderne og fortæller om det protestantiske syndsbegreb og kirkens nutidige holdning til dødssynderne.  

 

 

KLASSIKERE

 

 

 

Besøg i dødsriget (4.-5. kl.)

Projektet handler om efterlivs-forestillinger i det gamle Ægypten og i kristendommen før og nu. eleverne skal besøge den lokale kirkegård og høre om, hvordan begravelsesritualet og de forskellige symboler på kirkegården symboliserer det kristne opstandelseshåb. 

 

 

Vejen som symbol (5.-7. kl.)

I både Bibelen, kunsten og sproget berører vejen spørgsmålet om sandhed og eksistens. Vejens symbolik viser sig konstant i sproget, hvor vi taler om afveje, omveje, sideveje, skilleveje og korsveje. Her er vejen billede på udvikling eller valg i livet. Eleverne skal arbejde med skolevejen og med forskellige sproglige vejudtryk, kunstbilleder og bibeltekster 

 

 

Guder og helte (4.-6. kl.)

Med udgangspunkt i et besøg på Tegners Museum arbejder eleverne med guder og helte på tværs af græske og kristne myter. I forløbet berøres temaer som godt og ondt, prøvelser, kamp og skabelse. Eleverne laver afslutningsvis et gipsrelief inspireret af myterne. 

 

 

Gaven (2.-5. kl.)

Gaven er et tværfagligt projekt, der lægger en teologisk og antropologiske vinkel på gaven. Hvorfor giver vi gaver? Hvad betyder det at give og modtage gaver? Giver vi for mange i julen? Eller handler julen netop om overflod på alle planer - herunder også gaver? 

Puppe & Grav (4.-6. kl.)

Med udgangspunkt i sommerfuglens forvandling sætter dette projekt fokus på den kristne påske og opstandelses-beretningen samt begrebet forvandling i en bredere forståelse. 

 

 

Tro og Tolerance (4.-6. kl.)

Projektet Tro og tolerance sætter fokus på forholdet mellem religion og kultur i et nutidigt og historisk perspektiv med Bibelens Paulus som gennemgående figur. 

 

 

Hvad sker der bag murene (5.-7. kl.)

Hvad foregik der bag murene i klosterverdenen inden reformationen? Projektet ser nærmere på, hvordan munke og nonner var med til at udvikle viden indenfor medicin, kunst, fødevarer, arkitektur og musik. Projektet lægger op til et besøg på Esrum Kloster.

 

 

Halloween og Allehelgen (4.-6. kl.)

Hvad fejrer vi egentlig når vi holder Allehelgen eller Halloween? Projektet går tæt på de to traditioners symboler og ritualer, men handler også mere overordnet om, hvordan vi omgås døden. Eleverne arbejder med opfattelsen af døden i Bibelen, i kunstbilleder og udvalgte salmer.  

 

 

Måltidsfællesskab (4.-6. kl.)

Hvorfor spiser Jesus med ludere og lommetyve? og hvorfor hører vi om så mange måltider i Bibelen? Projektet tager udgangspunkt i måltidets generelle betydning i Bibelen og "det sidste måltids" særlige betydning i kristendommen, men kaster også et blik ud på det profane måltids betydning. Hvorfor og hvordan spiser vi sammen, og hvad betyder måltidet for os?

 

 

Tro og viden (4.-6. kl.)

Et landsdækkende projekt om forholdet mellem tro og viden, der skal give eleverne et nuanceret billede af, hvordan verden og livet kan være blevet til og har udviklet sig.  

 

 

NYHEDER

ÅRSPLAN 2022/2022  
kan downlades her 

6/10 : Flugten Gilleleje Kirke
En musikalsk fortælling 
v/ Henrik Goldschmidt mf.

25/26/28 Januar: AUSCHWITZDAG
Jødeforfølgelser gennem historien 
Foredrag for udskolingen 

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK