logo

Ansigt til ansigt (7.-9. kl.)

Ansigtet er et trækpapir mellem indre og ydre. Det er ofte på ansigtet, vi genkender hinanden og registrerer følelser og stemninger hos den anden. I projektet skal eleverne filosofere over ansigtets forskellige betydningslag i kunst, litteratur, sprog og religion. De skal gennem en række dramaøvelser lege med sproglig udtryk som fx at tabe ansigt, stå ansigt til ansigt etc. Ud fra det faglige begrebespar skabelse og tilintetgørelse skal eleverne fordybe sig i, hvad ansigtet betyder for etableringen og ødelæggelsen af mellemmenneskelige relationer. 

 

 

Klædt på til sorg (7.-9. Kl.)

Projektet giver eleverne et kulturhistorisk indblik i sorgens mode - og trækker tråde til i dag, hvor sorgen er langt mindre synlig. Eleverne arbejder således både med sorgens inderside og dens yderside gennem forskellige cases, en nyskrevet novelle og et møde med den lokale præst i sognet. 

 

 

Hvor langt skal man gå?

Jerusalem er helligsted for de tre store monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam. Men hvad betyder klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende? I projektet skal eleverne beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Hvilken relation er der fx mellem vold og religion? Skaber religion orden og fred - eller snarere problemer og konflikt? 

 

 

Fra sans til samling (5.-7. kl.)

Vi samler ikke kun tankerne - vi samler også os selv, når vi indretter os og vælger ting til vores hjem. Vi samler os selv og hinanden på nettet. 

Med udgangspunkt i Willumsens kunstsamling skal eleverne fordybe sig i etiske aspekter ved den måde, vi i dag kan væge at samle og dermed skabe os selv virtuelt og virkeligt. Hvordan virker det forskelligt på selvtillid og selvværd - og dermed også på vores identitet, når vi blandt andet "liker" eller undlader at "like" hinaden? Hvordan og hvorfor ser vores selvfortællinger ud, som de gør? 

I dette projekt om gode gerninger og næstekærlighed arbejder eleverne med at etablere en nuanceret forståelse af begrebet næstekærlighed og af etik i mellemmenneskelige relationer. De hører også den lokale præst forklare om næstekærlighedsbegrebet i teologiske forstand. De tilegner sig en række fagtermer, der gør dem i stand til at definere kærligheds- og næsteforståelsen i kristendommen. 

 

 

Religionsfrihed (7.-9. kl.)

I dette projekt skal eleverne arbejde case-baseret med de dilemmaer, som religionsfrihed afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden. Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilke love er styrende for denne sameksistens? 

  

Ordapotek - poetisk leg med kristne grundbegreber (4.-9. kl)

I et legende og poetiske projekt skal eleverne ved hjælp af ord, billeder og genstande filosofere sig ind i de kristne grundbegreber, som man ifølge fælles mål skal have kendskab til for at vide, hvad kristendom er. 

 

 

Dødeopvækkelser - om ord og fortællingers død og genopståen (7.-9. kl.)

Projektet sætter fokus på det mytisk-poetiske sprog og betydningen af dets billedskabende brug af ord og vendinger. Centralt i projektet står læsningen - og forståelse af dødeopvækkelserne som genre og fortællinger i Bibelen. 

Mod på livet? (7.-9. kl.)

Projektet handler om at turde leve og være "styrmand" i eget liv - og om at tage medansvar for andre i både med og modvind. formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på. Eleverne skal arbejde med Forum teater som metode. 

De syv dødssynder

Eleverne arbejder med de syv dødssynder som eksistentielle begreber og omsætter begreberne til kulinariske retter i madkundskab. Retterne bygges op over en ingrediens, som symboliserer den enkelte dødssynd. Præsten kommer på besøg, smager på dødssynderne og fortæller om det protestantiske syndsbegreb og kirkens nutidige holdning til dødssynderne. 

Mig og mine skyggesider

Med afsæt i H. C. Andersens eventyr Skyggen arbejder elever med forskellige sider af menneskesindet og de mørke kræfter, der ind imellem kan melde sig i ens bevidsthed samt med, hvordan man kan forholde sig til dem. Som afslutning skal eleverne arbejde visuelt med dobbeltheden af sindet mørke og lyse sider.   

På Kant med Kierkegaard

Søren Kirkegaard har beskrevet almene eksistentielle begreber mesterligt. I forløbet skal eleverne filosofere over begreberne angst, skyld, frihed, kærlighed og tro gennem en tegneserie, kunstbilleder og en hjemmeside. 

 

 

Frihed til hvad?

I anledning af Auschwitzdagen den 27. januar udbydes et projekt om frihed, der lader eleverne filosofere over begrebet frihed ud fra forskellige historiske og eksistentielle vinkler. Eleverne kommer bl.a. til at arbejde med en række øjenvidneberetninger og bliver præsenteret for filosofiske og teologiske opfattelser af frihedsbegrebet.  

 

 

Klassikere

Vejen som symbol (5-7. kl.)

I både Bibelen, kunsten og sproget berører vejen spørgsmålet om sandhed og eksistens. Vejens symbolik viser sig konstant i sproget, hvor vi taler om afveje, omveje, sideveje, skilleveje og korsveje. Her er vejen billede på udvikling eller valg i livet. Eleverne skal arbejde med skolevejen og med forskellige sproglige vejudtryk, kunstbilleder og bibeltekster 

Kirkeloftet Gilleleje okt. 43

Projektet handler om de jøder, der i 1943 blev gemt på Gilleleje Kirkes loft og taget af Gestapo samt om de 1300 jøder der blev reddet og sejlet til Sverige fra Gilleleje. Gilleleje spiller en helt særlig rolle under besættelsen, og projektet går mikrohistorisk til værks med udgangspunkt i 4 skæbnehistorier.   

 

 

Pandoras Æske

Projektet handler om myter på tværs og sammenstiller den græske myte om Pandoras æske med syndefaldsmyten. i forløbet arbejder eleverne både teologisk, filosofisk, historisk og samfundsfagligt med begrebet ondskab. 

 

 

Gud, Luther og velfærdsstaten

Projektet handler reformationen og dens betydning for samfundets indretning i Danmark samt den enkeltes tro.  

 

 

Gudsbilleder og forældrebilleder

I Bibelen beskrives Gud ofte med billedet af en far, men der findes også mange Gudsbilleder som fx hønen og vingen, hånden, der referer til omsorg og det moderlige. Gud er måske både en far og en mor? Projektet diskuterer Guds og forældrebilleder gennem kunst, bibel, reklamer og lægger op til diskussioner af det kvindelige og det mandlige, kærlighed, omsorg og autoritet. 

 

 

Dødssynd og arvesynd

Projektet sætter fokus på syndsbegrebet i en historisk og nutidig kontekst. Eleverne arbejder med samtidskunsten og rapmusikkens refleksioner over synden, ser Nils Malmroses film Kundskabens træ og arbejder med syndefaldsmyten. 

 

 

Retfærdighed og hævn

Et projekt om ondskab, der indeholder filmen Ondskab og lader eleverne diskutere, hvornår man skal slå igen, og hvornår man skal vende den anden kind til. 

 

 

Troen og ingen

I projektet arbejder eleverne med tekster og videoer fra Søren Huus selvbiografiske cd "Troen og ingen". Teksterne handler om tabet af kæresten i en tragisk bilulykke i 2010 og er samtidig en slags sorgbearbejdning. Projektet handler om død og sorg - og om hvilke roller psykologer og præster kan have for pårørende, samt om hvordan ord og billeder kan udtrykke sorg. 

 

 

 

Fornuft og følelse

Projektet handler om moral, tro og tænkning i 1700-tallet - om pietisme og rationalisme, der får afgørende betydning for vores måde at forstå tilværelsen og leve livet på. Eleverne skal arbejde med overgangen fra enevælde til demokrati, fra kongekirke til folkekirke og fra den bogstavelige til den kritiske bibellæsning. 

 

 

Antisemitisme, racisme og diskrimination

Projektet handler om Auschwitz og de etiske og samfundsmæssige problematikker, der knytter sig til Anden verdenskrig. antisemitisme, racisme og diskrimination er nøgleord, ligesom det kristendomsfaglige fokuserer på begrebet ondskab. 

 

 

Måltidsfællesskab og madteater

Hvorfor spiser Jesus med ludere og lommetyve? Og hvordan kan det være, at vi hører om så mange måltider i Bibelen? Projektet  handler om hvad maden og måltidet betyder for mennesker til fest såvel som til hverdag og sætter fokus på fællesskab og kulturelle koder. 

 

 

Tro og viden

Projektet blev i 2009 udbudt som et landdækkende undervisningsforløb i anledning af Darwin-året. Projektet handler om forholdet mellem tro og viden og har til formål at give eleverne et nuanceret billede af, hvordan livet kan være blevet til og har udviklet sig. 

 

 

NYHEDER

ÅRSPLAN 2022/2022  
kan downlades her 

6/10 : Flugten Gilleleje Kirke
En musikalsk fortælling 
v/ Henrik Goldschmidt mf.

25/26/28 Januar: AUSCHWITZDAG
Jødeforfølgelser gennem historien 
Foredrag for udskolingen 

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK