logo

Pædagogisk profil for skoletjenesten i Frederiksværk provsti

Melby Kirke, 2016

Hvem er den næste? og hvem er jeg selv? kan man tro uden at tvivle? ... og elske sin fjende? Hvorfor spiser de kristne deres Gud? Hvad siger de andre? ... og hvad rager det mig? 

Folkekirkens skoletjeneste i Frederiksværk udvikler tværfaglige skoleprojekter, der stiller eksistentielle spørgsmål, går i clinch med kristendommen og inddrager andre religioner. 

Som lærer har du mulighed for at besøge en af de mange smukke middelalderkirker i Nordsjælland. Her kan du blive introduceret til orglet som instrument, gå på opdagelse i kalkmalerier og altertavler, møde en præst eller undersøge om det hellige er til stede i kirkerummet.

Til korte såvel som til lange forløb er der knyttet et undervisningsmateriale med baggrundsstof til læreren og øvelser til eleverne. 

 

 

Dannelse gennem religions-undervisningen 

Folkekirkens skoletjeneste i Frederiksværk tilbyder en undersøgende, nysgerrig og kunstbaseret undervisning, der lader eleverne fordybe sig i livsfilosofiske og etiske temaer, som kan skærpe den kritiske sans og give den enkelte elev handlekompetence i eget liv. Skoletjenestens projekter sigter mod en varieret undervisning, der inddrager såvel filosofi som bevægelse i undervisningen og tager udgangspunkt i elevens egen livsverden. 

Det er skoletjenestens mål at udvikle projekter, der ikke kun giver en konkret viden om de enkelte religioner eller knækker koder til danskfaget, men som også bidrager til et alment dannelsespotentiale, når eleverne forholder sig til grundlæggende tilværelsesspørgsmål som: "Hvad vil det sige at være menneske?" - og "Hvad er det gode liv?" 

Folkekirkens skoletjeneste udvikler aktueller undervisningstilbud i samarbejde med elever og lærere og andre samarbejdspartnere. Som en del af åben skole udarbejdes skoletjenestens projekter og materialer på skolens præmisser og understøttes af de til enhver tid gældende lære- og læseplaner for de enkelte fag. 

 


 

 

Skuespiller Jesper La Cour fortæller Narcissusmyten i skulpturparken på Tegners Museum, 2017.

NYHEDER

ÅRSPLAN 2022/2022  
kan downlades her 

6/10 : Flugten Gilleleje Kirke
En musikalsk fortælling 
v/ Henrik Goldschmidt mf.

25/26/28 Januar: AUSCHWITZDAG
Jødeforfølgelser gennem historien 
Foredrag for udskolingen 

 

 

TYPO3 CMS & WEBDESIGN - WWW.T3CMS.DK